CT מערות פנים – כלי אבחון חשוב בידי הרינולוג

מערות הפנים הם חללים פנימיים בעצם הגולגולת משני צידי האף. חללים אילו מצופים במעטה רקמה ,רירית, בצידם הפנימי. רקמה זו היא שכבת תאים פעילה המפרישה ומייצרת חומרים שונים ואילו מופרשים אל מחוץ לסינוס בעזרת שערות קטנות, הנעות ע"ג השכבה החיצונית של רירית זו, דרך הפתחים הטבעיים של סינוסים.

חללי הסינוסים כמו גם חלל האף יכולים להיות מעורבים בדלקות שונות מהסוג הזיהומי או כתוצאה של הפרעה במערכת החיסון שבגופנו. במצב זה אנו למעשה סובלים מסינוסיטיס.

סינוסיטיס ניתנת לאבחון ע"י תשאול נכון ונטילת פרטים קליניים במפגש רופא-חולה וכן ניתן לבחון את מוצאי פתחי הסינוסים בעזרת בדיקה אנדוסקופית. בדיקה זו מבוצעת ע"י רינולוג, רופא אא"ג המתמחה במחלות האף וסינוסים.

דא עקא, ניתן לבחון את האזור אליו הסינוסים מתנקזים אבל לא את החלל עצמו. לשם כך אנו נדרשים לבצע דגימה רנטגנית ע"י CT מערות פנים.

כאן המקום להדגיש כי צילום מערות פנים אינו דומה ל CT ואחוז הטעות בו גבוה. לכן צילום זה למעשה מיותר.

CT יומלץ ע"י הרופא כאשר יש צורך לבחון את הסינוסים לעומק או לקראת טיפול ניתוחי (FESS).

MRI אינו תחליף ל CT. לצורך בחינת הסינוסים במחלות כרוניות, CT היא הדמית הבחירה היות והיא מראה טוב יותר את המבנה הגרמי (עצמות) של הסינוסים ואת הרקמה החולה בתוכם.

CT הינו הדמיה ממוחשבת הנעזרת בקרינת רנטגן אך הקרינה הנדרשת היא במינון נמוך. הקרן למעשה פורסת את הגולגלת לפרוסות דקות וע"י שחזור ממוחשב ניתן להביט על חללי הסינוסים בזויות שונות ולקבל תמונת מצב מיטבית של המבנה ונוכחות מחלה.

לסיכום: CT הוא כלי חשוב בידי הרינולוג כדי להשלים את הברור הרפואי. הוא נידרש בנוכחות מחלה כרונית לקראת ניתוח או במקרה של חשד בסיבוך כתוצאה ממחלה חדה.

ה-CT מתאר את מבנה הסינוסים ומשרת את המנתח בתכנון טרם ניתוח  ע"י אפיון המבנה האנטומי ומיקום המחלה. במקרים מיוחדים הוא מאפשר גם שימוש באמצעי ניווט (ראה ניתוחים בעזרת מערכת ניווט ממוחשבת).

ct